Revisió gratuïta per als xiquets/es de l´escola

El Club Atletisme Safor Delikia Sport va a realitzar de manera gratuïta un estudi fisiopostural a tots els xiquets de l’escola compresos entre la categoria Aleví ( 9 anys ) i la juvenil ( 17 anys ) .

En total uns 150 xiquets es veuran beneficiats d’aquest estudi de prevenció que serà portat a terme pel reconegut fisioterapeuta establert a Gandia , Peter Temmerman .

L’ objectiu de l’estudi és detectar com més aviat possible , possibles desequilibris posturals i males postures adquirides pels xiquets durant la seva fase escolar . La detecció precoç és vital per poder actuar com més aviat en la prevenció o tractament en el cas d’una anomalia postural , ja sigui genètica o no , tenint en compte la fase de creixement tan important en què es troben els xiquets en aquestes edats .

L’escola, que ja supera els 350 inscrits , entre xiquets i adults , busca d’aquesta manera, a més dels objectius de formació bàsica del xiquet , oferir un servei de prevenció per detectar  possibles lesions / anomalies dels seus alumnes que impedeixin un desenvolupament esportiu eficaç .

Traducir